1. Provozní řád se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a obytná auta v areálu Eurocampu Barbora.

  2. V prostoru campu se může ubytovat pouze občan, který se řádné přihlásí na recepci, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za pobyt, dle aktuálního ceníku. Každý ubytovaný obdrží evidenční číslo, které viditelné připevní na stan, karavan či obytné auto. Všichni ubytovaní mají volný přístup na placenou pláž u vodní nádrže Barbora.

  3. Provozní doba recepce je denné : v hlavní sezóně od 8.00 do 22.00 hod., mimo hlavní sezónu od 12.00 do 19.00 hod, případné dle telefonní domluvy.
   

  4. Host, který se ubytuje po 22.00 hod, je povinen uhradit ubytování za celou noc.

  5. Po uhrazení zálohy na klíče, dostane návštěvník campu svazek klíčů od sociálního zařízení a vjezdu do campu. Tento svazek klíčů se vrací v den odjezdu. V případe neodevzdáni nebo ztráty, není nárok na vrácení zálohy.

  6. Hosté jsou povinni udržovat v sociálním zařízení pořádek a komunální odpad dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech campu.

  7. Sociální zařízení (toalety, umyvadla a sprchy) jsou určena pouze pro hosty campu, kteří jsou povinni v tomto zařízení udržovat pořádek.

  8. Zájemci o připojení na elektrický proud se mohou připojit pouze po zaplacení příslušného poplatku za tuto službu.

  9. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených.

  10. Parkování vozidel může být v těsné blízkosti stanu nebo karavanu, ale vždy se souhlasem provozovatele campu.

  11. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu zakázána.
   

  12. Pitná voda - pouze pro hosty campu a je jí možno odebrat v sociálním zařízení nebo venkovním kohoutku na budově sociálního zařízení, označené cedulkou: „Pitná voda".

  13. Psi se mohou pohybovat po campu pouze na vodítku a jejich majitelé jsou povinni po nich uklízet jejich exkrementy.
   

  14. V době od 22.00 hod do 07.00 hod je nutno dodržovat noční klid v celém campu. V případe konání kulturní akce se mění doba nočního klidu od 01.00 do 07.00 hod.

  15. Provoz Eurocampu Barbora: od 1.4. do 31.10. Hlavní sezóna: od 15. 6. do 15. 9.

   

     


     

    Za dodržování provozního řádu zodpovídá: provozovatel Eurocampu Barbora - Pavel Tetřev.
     

    Provozovatel si vyhrazuje právo určitých změn Provozního řádu, dle nové vzniklých situací v campu, ale pouze po včasném upozornění návštěvníků campu na tabuli INFORMACÍ EUROCAMPU BARBORA.

    Oldřichov 1.4. 2011 Eurocamp Barbora Pavel Tetřev

    Provozní řád ke stažení >> provozní řád.pdf